ILMASTOVIISAAT RATKAISUT

Hiilineutraaliksi step-by-step: Vähähiilinen betoni on monella tapaa kestävää

Skanska on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta kaikessa toiminnassaan vuoteen 2045 mennessä. Samalla yksi merkittävimmistä raaka-aineistamme eli betoni on suuri ilmastokuormittaja. Siksi vähähiilinen betoni on avainasemassa kestävän rakentamisen tulevaisuudessa.

Betonilla on ollut keskeinen rooli rakennusteollisuudessa jo yli sadan vuoden ajan ja sille on vaikeaa löytää nykyisillä kulutusmäärillä korvaajaa. Kestävyytensä ja monipuolisuutensa vuoksi betonista tehdään kaikkea silloista teihin ja pilvenpiirtäjiin. Samalla sen valmistaminen jättää valtavan hiilijalanjäljen.

 

Ratkaisu pulmaan ei ole kuitenkaan betonin korvaaminen täysin. Betonilla on tulevaisuudessakin tärkeä rooli rakentamisessa. Siksi itse betonia ja sen käyttötapoja on tärkeää kehittää kestävään suuntaan.

 

Kierrätys kunniaan myös betonissa

 

Yksi tapa vähentää betonin hiilijalanjälkeä on kierrättää ja uudelleenkäyttää sitä. Skanska on mukana kansainvälisessä ReCreate-hankkeessa, jossa tutkitaan, miten purettavan kohteen betonielementit saataisiin hyödynnettyä sellaisenaan parhaalla mahdollisella tavalla uudessa rakennuksessa.

 

Betonielementtien uudelleenkäyttö ei ole ihan niin yksinkertaista, miltä kuulostaa, sillä ne pitää irrottaa kokonaisina ja ehjinä. Haastetta purkamiseen tuo se, että aiemmin rakennettuja betonielementtejä ei tietenkään ole suunniteltu purettaviksi kokonaisina. Operaation suorittaminen edellyttää siis hallittua prosessia, jota kehitetään ReCreate-hankkeessa.

 

Kuinka hyödyllistä betonin uudelleenkäyttäminen sitten on? Lyhyesti sanottuna: todella hyödyllistä. Uudelleenkäytetyn betonielementin hiilijalanjälki on 95 prosenttia pienempi kuin uuden vastaavan. Uutta rakennusta ei tietenkään rakenneta kokonaan uudelleenkäytetystä betonista, mutta niiden käyttö vähentää osaltaan rakentamisen hiilipäästöjä.

 

Uudelleenkäytetty betoni tuo myös kustannussäästöjä. Vaikka purkaminen ehjiä ja kokonaisia osia irrottamalla on kalliimpaa ja hitaampaa kuin rikkova purkaminen, uudelleenkäytettävän betonielementin hinta voi kuitenkin olla ulkomaisten tutkimushankkeiden perusteella jopa 30 prosenttia uuden elementin vastaavan hinnasta.

Kestävyyttä monella tapaa

 

Betonin kierrätyksen ja uudelleenkäytön ohella vähähiilinen betoni on merkittävä kehityssuunta ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Betonin ympäristöhaaste löytyy sen sidosaineesta eli sementistä, jonka tuotanto synnyttää jopa enemmän hiilipäästöjä.

 

Skanskan käyttämä vähähiilinen betoni valmistetaan muuten perinteisen betonin tapaan, mutta iso osa sementistä korvataan vaihtoehtoisilla sideaineilla kuten kuonalla. Näin valmistetun betonin hiilipäästöt pienenevät merkittävästi, mutta betonin tärkeät ominaisuudet, kuten kestävyys, säilyvät.

 

Vähähiilisellä betonilla kohti päästötöntä liikennettä

 

Skanska toimi pääurakoitsijana Helsingin Ruskeasuon uudessa raitiovaunu- ja bussivarikkohankkeessa. Hankkeen tavoitteena on ollut vauhdittaa kaupungin siirtymää kohti päästötöntä paikallisliikennettä, ja vähähiilisen betonin käyttö näytteli tässä merkittävää roolia.

 

Hanke on samalla tärkeä oppimisympäristö kestävistä rakennusratkaisuista. Yhteistyö urakoitsijan, tilaajan ja materiaalitoimittajien välillä on avainasemassa, kun kehitetään kestäviä tapoja käyttää betonia infrastruktuurirakentamisessa.

 

Hankkeelle asetetuista ympäristötavoitteista kertoo jo se, että varikolle haetaan kansainvälisen BREEAM-laatustandardin toiseksi korkeinta Excellent-tasoa, joka asettaa energia- ja materiaalitehokkuudelle tiukat kriteerit.