TOIMITILATRENDIT

Toimisto houkuttimena lähityöhön

Miten tila voi motivoida etätyöläisiä lähityöhön? Mikä merkitys sijainnilla on? Ja miksi toimistolle kannattaa edes tulla? Näkökulman lähityön etuihin ja toimiston rooliin hybridityön mahdollistamisessa antaa Skanskan vuokraus- ja markkinointijohtaja Michael Ekström.

Kaiken takana on tunteet


”Toimistotilojen rakentajana on toki helppo luetella ne haitat, joita etätyössä on, mutta mikään ei ole mustavalkoista”, aloittaa Michael. Monet tekevät etätöissä äärettömän hyvää työtä. Vaarana kuitenkin voi olla, että kotona istuvat työntekijät pikkuhiljaa vieraantuvat työyhteisöstä ja -kulttuurista. Tutkimusten valossa tällä hetkellä työpaikkoja vaihdetaan enemmän kuin koskaan aiemmin, joten työpaikkaan sitoutumisen merkitys on kiistaton.

 

Sitoutuminen edellyttää kuitenkin yhteenkuuluvuuden tunnetta, eikä sitä ole helppo luoda vain digitaalisten viestintäalustojen välityksellä. Vaikka etätyö on tullut jäädäkseen, on lähityöllä kaikkein merkittävin rooli yrityskulttuurin rakentajana sekä yksilön motivaation kasvattajana. ”Ne yritykset, joissa työntekijöillä on hauskaa keskenään menestyvät”, toteaa Michael. ”Henkilöstö on yrityksen suurin voimavara ja selkeästi se, johon työnantajat haluavat tällä hetkellä panostaa. Ja silloin, kun täytyy ratkaista isompia haasteita, tarvitaan aina muita avuksi.”

 

Innovaatio ei synny yksin


”Lähityö tarjoaa luontaisesti vapaamuotoisempia kohtaamisia, joissa ideointi muodostuu myös muiden kuin yksilön ydintehtävien ympärille. Ajatusten pallottelu on kaiken A ja O”, Michael sanoo. Monet asiat ratkaistaan paremmin ja nopeammin yhdessä, ei omassa päässä. Siksi toimiston rooli vuorovaikutuksen mahdollistajana on korvaamaton.

 

Michaelin mukaan toimistosuunnittelussa ei ole enää paluuta vanhaan. Jos ennen 200 hengen yritykselle rakennettiin toimisto tasan 200 työpisteellä, nykytrendi on keskittyä hyödyntämään tila tekijöiden määrän sijaan työn laadun mukaan. Uuden ajan toimistot suunnitellaan yhteisön tarpeisiin rakentamalla alueita, jotka palvelevat työn tavoitteita ja edistävät kulttuurin kehittymistä. ”Käytännössä se tarkoittaa vähemmän perinteisiä työpisteitä ja enemmän tilaa suunnitelluille sekä spontaaneille kohtaamisille”, toteaa Michael.

 

Skanskassa uuden ajan toimistotiloista puhutaan monitoimitilaympäristöinä. Ne ovat lähityöhön motivoivia tiloja, jotka sekä tukevat yhdessä tekemistä että jokaisen yksilöllisiä työtapoja. Tiloissa ei ole omia työpisteitä, vaan ne rakentuvat teknisiltä ominaisuuksiltaan eri työtehtäviä tukevista maailmoista. Näin ne antavat mahdollisuuden jokaiselle työntekijälle hakeutua juuri itselleen sopivaan ja sen päivän tehtävää palvelevaan tilaan.

 

Toimisto tukemassa työhyvinvointia


”Sen lisäksi, että toimisto tilana motivoi lähityöhön myös se, millaista tilassa on työskennellä, vaikuttaa siihen halutaanko siellä tehdä töitä”, Michael jatkaa. Toimiston tarjoamat työhyvinvointia tukevat voimavarat lisäävät lähityön vetovoimaa. Kun kotona istutaan usein kyttyrässä sohvan nurkassa, monitoimitiloissa kannustetaan liikkumiseen ja panostetaan työergonomiaan.

 

”Ergonomisesti toimivaksi suunniteltu toimisto on enemmän kuin hyvä työtuoli”, sanoo Michael. Työhyvinvoinnilliset kriteerit täyttääkseen jokainen Skanskan monitoimitilaympäristö käy läpi lukemattoman määrän tutkimusta, mittausta ja suunnittelua yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa. Valaistus, ilmastointi, jäähdytys, laitteiden ergonomia – parhaan mahdollisen työympäristön takaava lista on pitkä. ”Jos saman listan kanssa käytäisiin läpi kotityöpisteet, ei niitä ikinä saataisi tarkastuksesta läpi”, naurahtaa Michael.

 

Vaikka jossain tilanteissa syy etätyöhön on pitkä tai aikaa vievä työmatka, niin työmatka on myös yksi lähityön eduista. Askeleita voi tulla enemmän jo pelkästä kävelystä autolle tai julkisen liikenteen pysäkille, kuin kotona koko etätyöpäivän aikana. Huomioitavaa on, että varsinkin kotioloissa etätyössä kävelyä ja liikettä tulee huomattavasti vähemmän kuin toimistolla, jossa eri toimintojen välimatkatkin ovat jo pidempiä.

 

Jos työntekijät halutaan takaisin toimistolle, on syytä miettiä missä toimisto sijaitsee. ”Jos aamulla tuntuu raskaalta lähteä tarpomaan työmatkaa, on helpompi jättää tulematta”, Michael toteaa. Toimistoympäristöjä suunnitellessa Skanskassa tutkitaan aina yksilöllisesti, mikä sijainti tukee parhaiten asiakasyrityksen omaa tarinaa – missä yrityksen työntekijät asuvat, miten he liikkuvat ja mihin heidän on helppo tulla. ”Arvioimme ja analysoimme, mitä palveluita he kaipaavat lähistölleen, jotta voimme laskea sen täydellisen sijainnin kyseiselle yritykselle”, Michael kertoo.

 

Yksilöllisesti räätälöityjä ratkaisuja


”Ihmisymmärryksen ja yrityskulttuurin tutkimisen rooli onkin tämän päivän toimistotilasuunnittelussa ensiarvoinen. Ei ole olemassa yhtä yleisesti kopioitavaa järjestelmää, vaan jokainen Skanskan tila luodaan yksilöllisesti. On tärkeää ymmärtää yrityksen tavoitteet”, Michael muistuttaa. Jos tavoitteena on nostaa lähityön määrää, on uskallettava tehdä ratkaisuja sen mukaan.

 

”Näitä ratkaisuja varten Skanskalla on käytössään järjestelmiä, joilla yhteistyökumppanien avulla yritystä ja sen kulttuuria analysoidaan ja joiden avulla tilakokonaisuus räätälöidään. Tutkimme ihmisiä ja millaisia työtehtäviä heillä on, miten he liikkuvat, miten työskentelevät tiimeissä, ja missä he haluavat tehdä töitä”, Michael kertoo. Saadun tiedon avulla voidaan määritellä se, millaisia työtilojen tulee olla ja miten ne voivat houkutella tiimin samaan tilaan ja näin rakentaa aidosti yhteenkuuluvuuden tunnetta.

 

”Tulevaisuudessa tullaan tiedostamaan entistäkin selkeämmin se, että yritykset, joissa on tyytyväisimmät ihmiset voittavat pelin”, Michael visioi. Lähityöhön motivointi on avain kokonaisvaltaiseen menestykseen. ”Muut Pohjoismaat ovat tässä askeleen edellä ja sieltä otammekin jatkuvasti mallia uudenaikaiseen suunnitteluun”, sanoo Michael. Pian Skanskalle valmistuu rakennuksia, kuten Pasilan ytimen Firdo, joissa monitilatoimivuus on viritetty huippuunsa ja sijainti on optimoitu tarjoamaan kaikki mahdolliset ja mahdottomatkin palvelut.

 

”Tärkeää on saada ihmiset paikalle tekemään töitä yhdessä. Sillä luodaan sitä kuuluisaa me-henkeä”, Michael jatkaa. Toimisto on lähityöhön houkuttajana kiistatta tärkeä, mutta kaikki alkaa kuitenkin aina yrityksen sisältä. Yrityksen työkulttuurin tulee kannustaa hybridityöhön ja pelisäännöt on hyvä miettiä yhdessä henkilöstön kanssa. Työntekijän tulee saada ”jotain enemmän” tullessaan toimistolle lähitöihin. ”Ehkä tänään muistutamme itseämme ja toisiamme siitä, mikä toimistossa käymisessä on parasta, miltä tuntuu kävellä aamulla tutuista ovista sisään ja tuntea kuuluvansa jengiin”, ehdottaa Michael.

Mitkä vetovoimatekijät saavat minut toimistolle viitenä päivänä viikossa?

Läsnätyön tekeminen tuntuu minulle paljon houkuttelevammalta kuin etätyö. Tiedän, että monilla tilanne on päinvastainen. Siksi halusin pysähtyä miettimään: mikä minut saa lähtemään toimistolle melkein joka arkipäivä? Löysin monta minulle tärkeää ja oleellista vetovoimatekijää – sekä yhden oivalluksen.