ILMASTOVIISAAT RATKAISUT

Hiilineutraaliksi step-by-step: Kiertotalous ja jätteen uusi elämä

Skanska on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2045 mennessä kaikessa toiminnassaan. Tärkeä osa tavoitteen saavuttamista on siirtymä hiilineutraaliin kiertotalousyhteiskuntaan, jossa rakentamisessa ja purkamisessa syntyvä jäte saa uuden elämän arvokkaana uusiomateriaalina.

Kiinteistö- ja rakennusalalla valtaosa päästöistä on sitoutunut materiaaleihin. Rakennusala käyttää noin puolet kaikista maapallon raaka-aineista, ja noin 30 prosenttia kaikesta EU:n alueella tuotetusta jätteestä syntyy rakennus- ja purkujätteestä. Kiertotalouden perusajatus on säilyttää materiaalit kierrossa mahdollisimman arvokkaina ja mahdollisimman pitkään, mikä vähentää luonnonvarojen käyttöä.

 

Suuret haasteet ratkaistaan yhteistyöllä


Skanska on mukana nelivuotisessa, Tampereen yliopiston koordinoimassa ReCreate-hankkeessa. Hanke yhdistää useita alan toimijoita edistämään betonielementtien uudelleenkäyttöä teollisessa mittakaavassa. Betoni on yksi rakentamisen tärkeimmistä, mutta samalla hiili-intensiivisimmistä materiaaleista. Uudelleen käytetyn betonielementin hiilijalanjälki on murto-osa uuden tuotteen hiilijalanjäljestä.

 

Lisäksi Skanska osallistuu vapaaehtoisen kiertotaloutta edistävän green deal - sitoumuksen valmisteluun yhdessä 80 muun toimijan kanssa. Green deal -yhteistyöllä tuotetaan tutkimustietoa luonnonvarojen käytöstä ja tunnistetaan vaikuttavimpia toimia kiertotalouden edistämiseen.

 

Eeppisiä tiloja kierrätysmateriaaleista


Toimistotaloon astuminen on harvoin elämys, mutta Malmön Epic toimittaa sitä, mitä nimi lupaa. Talon monet pintaratkaisut on tehty kierrätysmateriaaleista, jotka tuottavat toiminnallisuutta ja wow-elämyksiä. Talon käyttäjät astelevat lattialla, jossa on hyödynnetty Kööpenhaminan metrosta purettua betonia. Moni varmasti kiinnittää myös huomiota aulan näyttävään puupanelointiin tietämättä, että se on valmistettu vanhoista ikkunanpokista. Lisäksi aulan akustiikkalevyt on valmistettu vanhoista muovipulloista.

 

Kotimaan puolella Pasilaan suunnitteilla oleva toimistokohde Firdo saa rouhean tyylikästä ilmettä uusiotiilistä, jotka ovat peräisin Mannerheimintieltä puretusta kohteesta. Tiilet puhdistetaan ja niiden käyttöikä ja -arvo maksimoidaan ja osittain jopa käyttötarkoitus muutetaan - kiertotaloutta parhaimmillaan. 

Malmön Hyllie Terrace-toimistotalossa uusiomateriaaleja tulee löytymään muun muassa sisustuksesta. Swedese on valmistanut talon rakennustyömaalta jääneistä vanerilevyistä huonekaluja, joilla sisustetaan talon aulatilat.

 

Kiertotalous on myös ennakoivaa suunnittelua


Kun purkujäte on ongelma, täytyy suunnitella ratkaisuja, jotka vähentävät purkamisen tarvetta. Kiertotalous onkin myös älykästä suunnittelua, jossa materiaalien käyttöikää pidennetään suunnittelemalla joustavia kohteita, jotka muuntuvat käyttötarkoituksen ja -tarpeiden muuttuessa.

 

Helsinkiin valmistuva hybridikohde Aspnäs on oiva esimerkki suunnittelusta, jossa katsotaan rakennuksen alkuperäistä käyttötarkoitusta pidemmälle. Aspnäsin kaikissa tiloissa on riittävä huonekorkeus, jotta tilojen käyttötarkoitusta voidaan tarvittaessa vaihtaa. Myös kaavoitus on tehty niin, että se mahdollistaa tilojen käytön esimerkiksi toimisto- ja liiketiloina, asuntoina tai vaikkapa hotellina. Smart building -ajattelun mukaisesti Aspnäsin suunnittelussa pyritään myös siihen, ettei mikään tila olisi tyhjäkäytöllä. Eri toiminnallisuuksiin tarkoitetut tilat esimerkiksi sijoitetaan rakennuksessa niin, että kulku on saavutettavissa häiritsemättä muita käyttäjiä. Toimistoaikojen ulkopuolellakin Aspnäsissä on elämää.