TYÖHYVINVOINTI

Hyvä sisäilma on edellytys hyvälle ololle

Toimistotyötä tekevä ihminen viettää neljän seinän sisällä peräti 90 prosenttia ajastaan, joten ei ole samantekevää minkälainen sisäilma tilassa on. Hyvä ilma onkin yksi WELL-sertifikaatin kulmakivistä.

”Sisätila on meille täysin keinotekoinen ympäristö, meidäthän on tarkoitettu ulkoilmaan”, Haltonin työympäristöratkaisu- ja hyvinvointipäällikkö Anna Gagneur huomauttaa.

 

Halton on sisäilmaratkaisuihin erikoistunut perheyritys. Gagneur vastaa työssään erilaisten toimitilojen sisäilmastosta eli ilmanlaadusta ja lämpötilan hallinnasta ja ilmanlaadusta – eli viime kädessä tilojen loppukäyttäjien hyvinvoinnista.

 

”Meidän missiona on ihmisten hyvinvoinnin mahdollistaminen sisätiloissa. Loppukäyttäjä on koko ajan keskiössä prosessin jokaisessa vaiheessa”, Gagneur tiivistää.

 

Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että sisäilman laadulla on suora yhteys ihmisten tuottavuuteen ja hyvinvointiin.

 

”Onneksi viimeisen viiden vuoden aikana rakennusalalla on ymmärretty, että kannattaa suunnitella, rakentaa ja ylläpitää rakennuksia, jotka mahdollistavat ja tukevat ihmisten hyvinvointia. Kun rakennus valmistuu, sen kuluista yksi prosentti menee energiakuluihin, yhdeksän prosenttia vuokrakuluihin ja kaikki loput henkilöstöön”, Gagneur muistuttaa.

 

Hiilidioksidipitoisuus tyypillisin sisäilmaongelma


Sisäilmaongelmat ovat moninaisia. On rakennusmateriaalissa kasvavaa hometta, uusista huonekaluista syntyviä materiaalipäästöjä tai pienhiukkasia ilmassa.

 

Mistä tietää onko sisäilma kunnossa? Gagneurin vastaus on suoraviivainen.

 

”Jos asiaa ei ole tarvinnut miettiä, niin silloin todennäköisesti kaikki on kunnossa. Ei ole esimerkiksi koskaan tarvinnut availla ikkunoita tai ovia, jotta ilma kiertää.”

 

Ehkä yleisin ja helpoiten havaittava ongelma on liian korkea hiilidioksidipitoisuus. Se voi aiheuttaa päänsärkyä, keskittymiskyvyn herpaantumista ja väsymystä.

 

”Ilman hiilidioksidipitoisuus voi nousta liian korkeaksi esimerkiksi, jos tilassa työskentelee enemmän ihmisiä kuin mille se on alun perin suunniteltu. Jos ihmiset eivät voi keskittyä, on selvää, että heidän työntekonsa kärsii.”

 

Omista toimitiloista WELL-sertifikaatin mukaiset


Halton on muuttamassa upouusiin toimitiloihin vuoden 2020 alussa. Yrityksen henkilökunta on ollut aktiivisesti mukana suunnittelutyössä.

 

”Koska kyseessä on uudiskohde, olemme päässeet mukaan suunnitteluun hyvin varhaisessa vaiheessa”, Gagneur iloitsee.

 

WELL-sertifikaatin vaatimukset ovat olleet pohjana suunnittelulle. Kohteessa tehdään muun muassa todentavat mittaukset ilman ja veden laatuun, akustiikkaan sekä valaistukseen liittyen. Mittaukset antavat käyttäjille varmuutta tilojen terveellisyydestä.

 

”Vaikka sertifikaatin ohjeiden noudattaminen voi tuntua aluksi hieman hankalalta, kannattaa niitä ehdottomasti hyödyntää suunnittelussa.” Se, hakeeko Halton lopulta toimitiloilleen virallista WELL-sertifikaattia, selviää projektin edetessä. Mutta tilat suunnitellaan yrityksen oman mission mukaisesti, ja jokainen on saanut olla muuton suunnittelussa mukana.

 

Halton on erikoistunut erityisesti vaativien tilojen sisäilmastoratkaisuihin. Leikkaussalit, ammattikeittiöt, energiantuotantolaitokset sekä risteilyalukset ovat tyypillisiä asiakkuuksia. Skanskan kanssa on tehty paljon korkean profiilin toimitiloja esimerkiksi Puolaan.