TYÖHYVINVOINTI

Toimistolla paljastuu, mitä meille oikeasti kuuluu

Itseohjautuvuus eli mahdollisuus päättää itse oman työnsä organisoinnista on tärkeä osa työhyvinvointia. Se ei kuitenkaan tarkoita työhyvinvoinnin ulkoistamista työntekijälle. Miten itsensä johtamista johdetaan – ja mikä on toimiston rooli työhyvinvoinnin edistäjänä itseohjautuvassa työssä?

”Lähtökohtaisesti ajattelen, että työhyvinvoinnin johtaminen on muuttunut paljon. Onko tie menestykseen yksittäisen ihmisen kyky johtaa itseään vai miten johtaminen pitäisi järjestää tässä uudessa maailmassa? Ja miten huolehditaan, ettei itseohjautuvuus johda itsensä loppuun polttamiseen?” pohtii Skanska CDF Oy:n vuokraus- ja markkinointijohtaja Michael Ekström.

 

Johtaminen on ennen kaikkea kohtaamista

 

Toimistolla on monta roolia työhyvinvoinnin ja itseohjautuvuuden johtamisessa. Skanskan Hyvää työtä -podcastin työhyvinvoinnin tulevaisuutta käsittelevässä jaksossa Nora Rosehdahl esittää, että työhyvinvointi ei ole vain kuntosaleja, joogatapahtumia ja aamupaloja, vaan jotain paljon kokonaisvaltaisempaa. Skanska CDF Oy:n rakennuttajapäällikkö Krista Niemen mukaan tämä kokonaisvaltaisuus tarkoittaa esimerkiksi läsnäoloa ja kohtaamista.

 

”Mahdollisuus ohjata omaa työtään ei tarkoita sitä, että pitäisi pärjätä yksin. Varsinkin etätöissä voi tulla tunne, ettei ryhmän tukea ole samalla tavalla saatavissa ongelmia kohdatessa eikä ketään ole jakamassa myöskään onnistumisen kokemuksia. Toimistolla läsnäolo on kokonaisvaltaisempaa. Silloin pystyy aistimaan ihmisten tunnetiloja ja sitä, missä he ehkä tarvitsevat apua tai tukea.”

 

Michael Ekström on samoilla linjoilla: ”Johtamista on se, että esimies tietää, miten itseohjautuvallakin alaisella menee. Vaikka ihminen tekisi työnsä etänä todella hyvin, ilman kohtaamista ei voi seurata ja havainnoida sitä, mitä hänelle oikeasti kuuluu. Se onnistuu vain toimistolla.”

 

Välillä on hyvä myös stressata


Frank Martela jakaa Hyvää työtä -podcastissa työhyvinvoinnin kahteen osaan: työtyytyväisyyteen ja työn imuun. Työtyytyväisyyttä luodaan poistamalla työpaikalta negatiivisia tekijöitä eli huolehditaan siitä, että työn tekemisen puitteet ovat vähintäänkin kunnossa. Työn imu taas on innostava ja energisoiva kokemus, joka synnyttää työhyvinvointia, työn merkityksellisyyttä sekä myös työn tuottavuutta. Miten toimistotila voi lisätä työn imua?

 

”Työhyvinvointi on stressin ja stressittömyyden tasapainoa. Stressi ei ole aina pahasta, vaan se voi antaa motivaatiota” sanoo Niemi.

 

Kotona usein tehdäänkin töitä melko intensiivisesti. Toimisto taas tarjoaa paikan ryhmäytymiselle ja ideoinnille, jotka taas luovat työn imua. Stressi ei ole huono asia, kun ympärillä on kollegoita ratkomassa ongelmia yhdessä. Ekström muistuttaa, että monesti ratkaisut on jo keksitty, mutta yksin kotona niitä ei välttämättä tiedä. ”Työpaikalla joku taas voi huomata, että meillä oli tuo sama ongelma ja me ratkottiin se näin.”

 

Toimistolla voi osoittaa ja tuntea arvostusta


Tällä hetkellä monessa yrityksessä saatetaan ajatella, että neliöt voidaan puolittaa, koska ihmiset työskentelevät niin paljon kotona. Haasteena onkin se, miten saadaan ihmiset ylipäänsä houkuteltua toimistolle. Michael Ekström näkee, että on ihmisten olisi tärkeää tunnistaa oma arvonsa yritykselle:

 

”Yrityksissä pitäisi kertoa ihmisille se, miksi heidät tarvitaan takaisin toimistolle. Moni suorittaa työnsä erinomaisesti kotonakin, mutta harva tietää oman arvonsa kokonaisuudessa. Yrityksen kannalta olisi erityisen tärkeää saada osaajat työpaikalle jakamaan omaa tietotaitoaan.”

 

Krista Niemen mielestä tämä linkittyy suoraan johtamisen tärkeyteen. ”Myös ne konkreettiset hyvinvointia tukevat asiat työtiloissa ovat hyvä tapa osoittaa työntekijöille arvostusta, mutta niillä ei voi korvata hyvää johtamista.”

Hyvää työtä -podcastissa puhutaan työn tulevaisuudesta

 

Hyvää työtä on Skanskan podcast-sarja, jossa sukelletaan työn tulevaisuuksiin ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin Suomen johtavien asiantuntijoiden kanssa. Tulevaisuuden työtiloja käsittelevässä jaksossa tietokirjailija ja sisustussuunnittelija Maaretta Tukiainen ja Skanska CDF Oy:n toimitusjohtaja Antti Säynätkari luotaavat vaatimuksia tulevaisuuden tiloille ajankohtaisten ilmiöiden, liikkumisen, asumisen ja kaupunkikehittämisen näkökulmista.

 

Kuuntele jakso